Witamy na stronie naszego serwisu internetowego
„Odszkodowania dla strażaków i ich bliskich”.
Firma Prometeusz uruchomiła bezpłatną usługę prawną dla wszystkich poszkodowanych strażaków ich rodzin i znajomych.
Jeżeli Ty albo ktoś z twoich bliskich uległ wypadkowi należy się Wam za to odszkodowanie,
a nasz dział prawny pomoże Wam je uzyskać.
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem dokumentacji, pełną poradą prawną bierzemy na siebie.
W ciagu 48 godzin od zgłoszenia dostaniesz informację o jaką kwotę odszkodowania będziemy dla Ciebie walczyć o ile nam to zlecisz.
Nie poniesiesz z tego tytułu żadnych kosztów,
dopiero w momencie uzyskania odszkodowania przeznaczysz jej część na wynagrodzenie dla naszych prawników.
W naszych szeregach mamy prawników, specjalistów w dziedzinach 
 1. Wypadki podczas akcji ratowniczych
 2. Wypadki komunikacyjne
 3. Wypadki w pracy
 4. Błędy medyczne
 5. Utrata osoby bliskiej
 6. Wypadki w rolnictwie
 7. Wypadki w miejscach publicznych: poślizgnięcia i upadki
 8. Szkody rzeczowe, straty polisolokaty i kredyty we frankach
  Informacji udzielamy 7 dni w tygodniu w godzinach od 8.00 do 20.00

  pod numerem telefonu 500 077 660

Z nami zawsze wygrywasz
Zapraszamy do współpracy 

Prawo do sprawiedliwości finansowej w wypadku komunikacyjnym ma:

 1. Poszkodowany kierowca drugiego auta
 2. Pieszy, który został potrącony
 3. Rowerzysta lub inna osoba poszkodowana
 4. Każdy poszkodowany pasażer, który w momencie wypadku znajdował się w aucie poszkodowanego kierowcy, bez względu na to, czy posiadają ważne ubezpieczenie, czy też nie
 5. Każdy poszkodowany pasażer z auta sprawcy

Uwaga: W razie poniesienia śmierci w wyniku wypadku komunikacyjnego przez poszkodowanego prawo do zadośćuczynienia za ból i rozpacz mają prawo najbliżsi członkowie rodziny zmarłego:

 1. Mama, tata
 2. Brat, siostra
 3. Każde z dzieci
 4. Babcia, dziadek itd.
 5. Osoba niespokrewniona, która udowodni łączące ją więzi z osobą zmarłą.

Wysokość odszkodowania jest tym wyższa im poważniejsze są obrażenia na ciele i psychice u poszkodowanej osoby i kształtują się od kilkuset złotych przy złamaniach, skręceniach do kwot w milionach w przypadkach paraliży i upośledzenia.

Jedyną osobą, która nie ma prawa do odszkodowania z OC Sprawcy jest sam sprawca wypadku. Natomiast sprawca wypadku, jeśli miał opłacone NNW to ma prawo do odszkodowania z tego tytułu. Nadmieniamy również iż kwoty wypłacane z tytułu NNW są zdecydowanie kilkanaście razy niższe.

Często można spotkać się z opinią, że ubezpieczenie OC przydaje się wtedy, gdy właściciel polisy spowoduje wypadek i uszkodzi inny pojazd. To oczywiście prawda, ale trzeba także pamiętać, że polisa OC SPRAWCY chroni jej posiadacza przed odpowiedzialnością finansową za wyrządzony innym uczestnikom ruchu drogowego uszczerbek na zdrowiu i stratą na psychice aż do sumy gwarancyjnej 5 mln euro, co w absolutnie wolnym przeliczeniu stanowi kwotę ok. 20 mln zł. Czyli każda poszkodowana osoba ma prawo do odszkodowania w zależności od uszkodzenia ciała i rozstroju zdrowia.

Podam przykład: 2-letnie dziecko znalazło „dziurę” w ogrodzeniu i wybiegło na ulicę. Niestety samochód je potrącił. Dziewczynka 2-letnia została sparaliżowana a Towarzystwo Ubezpieczeniowe wypłaciło rodzicom tylko 1 tys. zł z tytułu OC SPRAWCY – twierdząc ze wina jest po stronie rodziców. Sprawę przejęła kancelaria odszkodowawcza i po pierwsze zmniejszyła winę rodziców ze 100% na 60% a po drugie wywalczyła w Sądzie 1,2 mln zł odszkodowania oraz comiesięczną rentę 3600,00 zł dla tej rodziny.

Inny przykład: Pani Krystyna została potrącona przez auto, miała złamany obojczyk i doznała licznych ran i otarć. Towarzystwo Ubezpieczeniowe zaproponowało jej odszkodowanie w wysokości 10 tys. zł. Gdy Pani Krystyna przekazała sprawę do kancelarii odszkodowawczej to uzyskała odszkodowanie w Sądzie w wysokości 65 tys. zł

Roszczenia należy zgłaszać do zakładu ubezpieczeń sprawcy, więc po wypadku powinieneś ustalić, gdzie sprawca jest ubezpieczony i wziąć od niego numer polisy OC.
Poniżej wymieniam wszystkie kategorie roszczeń, które przysługują poszkodowanym z OC sprawcy. Sprawdź, o które ze świadczeń możesz się ubiegać:
 • Zwrot kosztów leczenia, dojazdów do placówek medycznych, rehabilitacji, lekarstw itp.
 • Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę i cierpienie fizyczne oraz psychiczne
 • Zwrot zarobków utraconych w wyniku wypadku i późniejszego leczenia (w przypadku długotrwałej niesprawności po zdarzeniu może mieć formę renty wyrównawczej)
 • Renta na zwiększone potrzeby związane z długotrwałym leczeniem, rehabilitacją czy opieką
 • Jednorazowe świadczenie, które umożliwi przekwalifikowanie się lub założenie działalności gospodarczej w przypadku inwalidztwa poszkodowanego
O dwa pierwsze świadczenia mogą się starać właściwie wszyscy poszkodowani. Kolejne dotyczą tych, którzy odnieśli w wypadku cięższe obrażenia skutkujące dłuższą przerwą w pracy zawodowej lub inwalidztwem.
Back to top